Kinetisk energi

Bevegelsesenergi.

Kinetic energy

» VA ordbok