Karbondioksyd

Fargeløs gass, utgjør ca. 0,03 % av atmosfæren. Karbondioksyd løses i vann og danner bikarbonat som er det viktigste anion i ferskvann. Grønne planter opptar karbondioksyd og bygger opp høyere organiske forbindelser (kullsyreassimilasjon). Formel: CO2.

Carbon dioxide

» VA ordbok