Karbon

Grunnstoff med kjemisk tegn C. Karbonatomene har utpreget evne til å danne kjeder og ringer og gir derved opphav til et meget stort antall kjemiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Carbon

» VA ordbok