Kapillær sugetid

(CST)

Mål for en slamtypes avvanningsegenskaper. Bestemmes ved tiden det tar for slamvann å bevege seg over en bestemt avstand på et kalibrert filterpapir under bestemte betingelser.

Capillary suction time, CST

» VA ordbok