Jern(III)sulfat

Salt av treverdig jern med svovelsyre. Jern(III)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann. Formel: Fe2(SO4)3 · 9 H2O.

Iron(III) sulphate, ferric sulphate

» VA ordbok