Jern(II)sulfat

Salt av toverdig jern med svovelsyre. Jern(II)sulfat benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann, vanligvis etter oksydasjon av jernet til treverdig tilstand med klor. Formel: FeSO4 · 7H2O. Jfr. kopperas.

Iron(II) sulphate, ferrous sulphate

» VA ordbok