Jern(III)klorid

Salt av treverdig jern med saltsyre. Jern(III)klorid benyttes som hovedkoagulant ved kjemisk rensing av vann og avløpsvann og til slamkondisjonering. Fomel: FeCl3 (vannfritt) eller FeCl3 · 6 H2O (med krystallvann).

Iron(III) chloride, ferric chloride

» VA ordbok