Jartest

Laboratorieforsøk med kjemisk felling av vann eller avløpsvann. Vanligsvis utført  1 liters begerglass utstyrt med røreverk, for undersøkelse av fellingsbetingelser, koagulering, flokkulering og sedimenteringsforløp.

Jar-test

» VA ordbok