Kapillarsone

Den sone i jordbunnen over grunnvannsspeilet som inneholder kapillarvann.

Capillary fringe

» VA ordbok