Kapillarvann

Vann som holdes i jordbunnen over grunnvannsspeilet som følge av kapillarkrefter. Jfr. kapillarsone.

Capillary water

» VA ordbok