Mettet sone

Den del av grunnen hvor porene er fullstendig fylt med vann. Jfr. umettet sone, grunnvann, kapillarvann.

Zone of saturation

» VA ordbok