Kjølevann

Vann som benyttes for å fjerne overskuddsvarme fra en prosess eller en utstyrsdel. Vannet kan benyttes direkte, eller indirekte ved varmeveksler. Utslipp av kjølevann kan medføre uønsket temperaturstigning i resipient. Jfr. industrivann, industriavløpsvann.

Cooling water

» VA ordbok