Turbidimetri

Optisk metode for bestemmelse av turbiditet, basert på at hvitt lys blir spredt når det passerer gjennom en suspensjon. Reduksjonen av lysets intensitet i en bestemt retning måles med et turbidimeter. Ved måling av lysintensiteten vinkelrett på innfallsretningen benyttes betegnelsen nefelometri. Jfr. turbiditet.

Turbidimetry

» VA ordbok