Markvann

Vann i den umettede sone. Markvann er dels bundet til jordpartiklene og er dels i bevegelse pga. tyngdekraften. Jfr. umettet sone, infiltrasjonsvann.

Soil water

» VA ordbok