Umettet sone

(Jordluftsone)

Sone i grunnen mellom markoverflaten og grunnvannsspeilet, hvor porene delvis er fylt med luft og delvis med vann. Jfr. mettet sone, markvann.

Unsaturated zone, zone of aeration

» VA ordbok