Perkolasjon

Langsom bevegelse av vann gjennom lag av porøst materiale. Jfr. infiltrasjon.

Percolation

» VA ordbok