Oppløst stoff

Uorganisk eller organisk forbindelser oppløst i væske. Oppløst stoff bestemmes ved inndamping, oftest ved 105 oC, av prøve som har passert spesifisert filter. Enhet: mg/l. Jfr. tørrstoff, suspendert stoff.

Dissolved solids, DS, dissolvded matter

» VA ordbok