Ionebytte

Reversibel prosess for utbytting av ioner mellom en oppløsning og et fast stoff (ionebytter). Ionebytte benyttes bl.a. ved avsalting og avherding av vann.

Ion exchange

» VA ordbok