Inntaksrist

Rist i inntaksbasseng eller inntakskammer for å hindre større gjenstander (fisk, grener, o.l.) i å følge med vannet.

Intake screen

» VA ordbok