Inntaksmagasin

Vannmagasin ved vanninntak. Benyttes vanligvis når inntak av vann ikke skjer direkte fra et reguleringsmagasin.

Intake storage, intake basin

» VA ordbok