Inntaksledning

Ledning fra vannkilde til renseanlegg, pumpestasjon eller distribusjonsnett, ofte utstyrt med sil eller rist.

Inlet pipe

» VA ordbok