Innløpssone

Lokalt område omkring innløpsarrangement.

Inlet zone

» VA ordbok