Inkubator

Laboriatoriekammer med regulert lys og temperatur for bl.a. dyrking av bakterier etc. ved biologiske undersøkelser. Jfr. inkubere.

Incubator

» VA ordbok