Inhibitor

Brukes bl.a. om stoff som hemmer kjemiske reaksjoner eller hindrer organismers vekst. Eks.: korrosjonsinhibitor, antibiotika.

Inhibitor

» VA ordbok