Infiltrasjonsvann

Egentlig om vann som trenger fra jordoverflaten og ned i grunnen. Brukes også om vann i den umettede sone som er i bevegelse nedover mot grunnvannet. Slikt vann betegnes også sigevann eller synkevann. Infiltrasjonsvann benyttes også om vann som trenger inn i avløpssystem fra grunnen. Jfr. umettet sone, markvann, infiltrasjon.

Infiltration water

» VA ordbok