Infiltrasjonsgrøft

(Infiltrasjonskanal, infiltrasjonsbasseng)

Grøft, kanal eller basseng for infiltrering av vann eller avløpsvann i permeable masser. Jfr. infiltrasjon.

Infiltration ditch, infiltration channel, infiltration basin, infiltration trench

» VA ordbok