Infeksjon

Betennelse etter smitte med levende mikroorganismer.

Infection

» VA ordbok