Immunitet

Medfødt eller ervervet motstandskraft mot infeksjon.

Immunity

» VA ordbok