Lavgradig rensing

Term med uklar betydning. Brukt om mekanisk rensing av avløpsvann. Spesifiser heller rensemetode. Jfr. høygradig rensing.

» VA ordbok