Vanntårn

Tårn med vannreservoar på toppen. Benyttes for å oppnå ønsket trykk i vannledningsnett i flate områder. Jfr. høydebasseng.

Water tower, elevated (storage) tank

» VA ordbok