Kalsiumhypokloritt

Kalsiumsaltet av underklorsyrling. Handelsvaren inneholder ca. 70 % klor og benyttes til klorering av drikkevann. Formel: Ca(OCl)2.

Calcium hypochlorite

» VA ordbok