Klorerte hydrokarboner

Gruppe organiske forbindelser av grunnstoffene hydrogen, karbon og klor. Klorerte hydrokarboner omfatter bl.a. en rekke syntetisk fremstilte pesticider (DDT, lindan, dieldrin, heptaklor, m.fl.) som passerer gjennom næringskjedene og akkumuleres i fettvevet hos organismer. Klorerte hydrokarboner kan være årsak til forgiftninger, særlig av kronisk art.

Chlorinated hydrocarbons

» VA ordbok