Vindkjel

(Luftklokke)

Lukket, delevis luftfylt beholder tilknyttet vannførende ledning etter pumpe eller foran avstengningsanordning. Benyttes til energiutjevning ved plutselige endringer av hastigheten i ledningen, eller utjevning av trykk etter f.eks. en diskontinuerlig fortrengningspumpe. Jfr. hydrofortank.

Surge suppressor, air chamber, air vessel

» VA ordbok