Selvrensende hastighet

Minste hastighet gjennom rør for at de partikler avløpsvannet vanligvis inneholder kan holde seg oppslemmet og ikke avsettes i ledningene. Jfr. minstefall.

Self cleaning velocity

» VA ordbok