Nisje

(økol.)

Den artspesifikke kombinasjon av levested, funksjon i økosystemet og krav til fysisk/kjemisk miljø. Jfr. habitat.

Niche

» VA ordbok