Høyeste høyvannføring

(Absolutt største vannføring)

Den største observerte vannføring i vassdrag.

Maximum flood discharge

» VA ordbok