Hygroskopisk vann

Kondensert vann på overflaten av faste stoffer, f.eks. jordpartikler.

Hygroscopic water

» VA ordbok