Hygrometer

Instrument til direkte måling av luftfuktighet.

Hygrometer

» VA ordbok