Hydrometri

Vannmåling; brukes særlig om måling av vannstand og vannføring.

Hydrometry

» VA ordbok