Hydrologisk syklus

Vannets sirkulasjon mellom jordoverflaten og atmosfæren. Kretsløpet omfatter nedbør, lagring av vann, avrenning, fordunstning og transport i atmosfæren.

Hydrologic cycle

» VA ordbok