Hydrogram

Kurve som viser vannføring eller vannstand på et bestemt punkt i et vassdrag som funksjon av tiden.

Hydrograph

» VA ordbok