Hydrografi

Egentlig geografisk beskrivelse av vannforekomster på jordoverflaten. Brukes ofte om kjemiske og fysiske forhold i ferskvann og sjøvann.

Hydrography

» VA ordbok