Hydraulisk virkningsgrad

En pumpes hydraulisk virkningsgrad er forholdet mellom oppnådd løftehøyde og teoretisk løftehøyde. Hydraulisk virkningsgrad ligger vanligvis mellom 0,70 og 0,95.

Hydraulic efficiency

» VA ordbok