Hydraulisk trykklinje

Kurve som angir trykkhøydens variasjon i et lengdeprofil eller tverrsnitt for væske i bevegelse.

Hydraulic pressure line

» VA ordbok