Hydraulisk belastning

Tilført vannmengde pr tidsenhet til reneanlegg e.l. Angis som overflate- eller volumbelastning.

Hydraulic load

» VA ordbok