Hovedledning

Se hovedvannledning, hovedavløpsledning.

Main (pipeline), trunk (pipeline) 

» VA ordbok