Hardy-Cross-metoden

Metode for dimensjonering av fordelingsnett i vannforsyningsanlegg.

Hardy-Cross method

» VA ordbok