Mesofil slamråtning

Slamråtning i det temperaturområdet hvor de mesofile bakterier har optimale livsbetingelser (20 - 40 oC). Jfr. metangjæring.

Mesophilic sludge digestion

» VA ordbok