Anaerob slambehandling

Mikrobiell prosess for omdanning av organisk stoff i slam til stabile forbindelser uten tilførsel av oksygen. Jfr. aerob slambehandling, slamstabilisering.

Anaerobic sludge digestion

» VA ordbok