Metangjæring

(Alkalisk råtning)

Nedbryting hvor organisk stoff hovedsakelig overføres til metan og karbondioksyd. Prosessen foregår ved hjelp av metanbakterier som foretrekker et svakt alkalisk miljø (pH 7 - 7,5) og temperaturen i området 30 - 37 oC. Metangjæring spiller en viktig rolle ved anaerob slamstabilisering. Jfr. mesofil slamråting, sur gjæring, anaerob slambehandling, slamstabilisering.

Methane fermentation, alkaline fermentation

» VA ordbok